Metrekarelik Nasıl Yazılır TDK? İmla Kurallarına Göre

“Metrekarelik nasıl yazılır TDK?” sorusu, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) yazım kurallarına göre metrekarelik kelimesinin nasıl doğru bir şekilde yazılması gerektiğini merak edenler için önemli bir konudur. Bu makalede, metrekarelik kelimesinin doğru yazılışı ve kullanımı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Metrekarelik nasıl yazılır tdk? Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre “metrekarelik” kelimesi, “metrekare” kelimesine “-lik” ekinin getirilmesiyle oluşur. Metrekare, bir yüzeyin alanını ifade ederken, “-lik” eki ise “bir şeyin özelliğini taşıyan” anlamına gelir. Dolayısıyla, “metrekarelik” kelimesi, bir şeyin metrekare özelliğini taşıdığını ifade eder. Metrekarelik kelimesi, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak birleşik bir kelime olarak yazılır. TDK’ya göre, kelimenin baş harfi büyük yazılmaz ve araya boşluk bırakılmaz. Bu nedenle, “metrekarelik” kelimesi doğru yazım şeklidir. Metrekarelik kelimesi, ölçü birimlerini ifade etmek için sıkça kullanılan bir kelime olduğu için, doğru yazımı önemlidir. TDK’nın belirlediği yazım kurallarına uyarak, metrekarelik kelimesini doğru şekilde kullanabilirsiniz.

Metrekarelik kelimesi, TDK’ya göre “metrekare” şeklinde yazılır.
Metrekarelik ifadesi, bir alanın büyüklüğünü ifade etmek için kullanılır.
Metrekarelik kelimesi, bir ölçü birimi olan “metrekare”yi ifade eder.
TDK’ya göre, “metrekarelik” kelimesi bir sıfat olarak kullanılır.
Metrekarelik ifadesi, genellikle inşaat ve gayrimenkul sektöründe sıkça kullanılır.
  • Metrekarelik kelimesi, alan ölçü birimi olan “metrekare”yi ifade eder.
  • Metrekarelik ifadesi, bir alanın büyüklüğünü ifade etmek için kullanılır.
  • Metrekarelik kelimesi, TDK’ya göre “metrekare” şeklinde yazılır.
  • TDK’ya göre, “metrekarelik” kelimesi bir sıfat olarak kullanılır.
  • Metrekarelik ifadesi, genellikle inşaat ve gayrimenkul sektöründe sıkça kullanılır.

Metrekarelik Nasıl Yazılır TDK?

Metrekarelik nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına göre “metrekarelik” kelimesi ayrı yazılır. “Metre” ve “kare” kelimeleri arasına “lik” ekinin getirilmesiyle oluşturulan bu kelime, bir ölçü birimi olan metrekareyi ifade etmek için kullanılır. Türkçe dilbilgisine göre, kelime türetme yapılırken ekler ayrı yazılır ve kök kelime ile ek arasında bir boşluk bırakılır.

Metrekarelik Ne Anlama Gelir?

Metrekarelik, bir alanın büyüklüğünü ifade etmek için kullanılan bir terimdir. “Metrekare” kelimesi, bir dikdörtgenin kenarlarının birbirine eşit olduğu ve her bir kenarının bir metre uzunluğunda olduğu bir alanı ifade eder. “Metrekarelik” ise bu ölçü birimini kullanarak bir nesnenin ya da bir alanın büyüklüğünü belirtirken kullanılır. Örneğin, “Bu oda 20 metrekarelik bir alana sahiptir” cümlesiyle bir oda veya bir evin büyüklüğü ifade edilebilir.

Metrekarelik Nasıl Kullanılır?

Metrekarelik ifadesi, genellikle bir nesnenin veya bir alanın büyüklüğünü belirtirken kullanılır. Ölçü birimi olarak metrekare kullanıldığı için, bir nesnenin metrekare cinsinden büyüklüğünü ifade etmek için “metrekarelik” kelimesi kullanılır. Örneğin, “Bu ev 150 metrekarelik bir alana sahiptir” cümlesiyle bir evin büyüklüğü belirtilmiş olur.

Metrekarelik Nasıl Hesaplanır?

Metrekarelik bir alanın hesaplanması oldukça basittir. Bir alanın metrekare cinsinden büyüklüğünü hesaplamak için uzunluğu ve genişliği çarparız. Örneğin, bir odanın uzunluğu 5 metre ve genişliği 4 metre ise, bu odanın büyüklüğü 20 metrekare olacaktır. Yani, 5 metreyi 4 metreye çarptığımızda 20 metrekarelik bir alan elde ederiz.

Metrekarelik Nasıl Okunur?

Metrekarelik kelimesi, Türkçe dilbilgisine göre ayrı yazılan bir kelime olduğu için her bir kelime ayrı ayrı okunur. “Metre” kelimesi “me-tre” şeklinde, “kare” kelimesi ise “ka-re” şeklinde okunur. “Lik” eki ise kök kelime ile birleştiğinde “lik” şeklinde okunur. Dolayısıyla, “metrekarelik” kelimesi “me-tre-ka-re-lik” şeklinde okunur.

Metrekarelik Hangi Durumlarda Kullanılır?

Metrekarelik ifadesi, genellikle bir nesnenin veya bir alanın büyüklüğünü belirtmek için kullanılır. Özellikle evler, daireler, ofisler, bahçeler gibi alanların büyüklüğünü ifade etmek için metrekarelik kelimesi kullanılır. Aynı zamanda arazilerin, tarlaların, arsaların büyüklüğünü ifade etmek için de bu terim kullanılır. Örneğin, “Bu arazi 1000 metrekarelik bir alana sahiptir” cümlesiyle bir arazinin büyüklüğü belirtilmiş olur.

Metrekarelik Neden Önemlidir?

Metrekarelik ifadesi, bir nesnenin veya bir alanın büyüklüğünü belirtmek için kullanıldığı için önemlidir. Özellikle gayrimenkul sektöründe, ev veya daire alırken veya satarken büyüklük bilgisi oldukça önemlidir. Aynı şekilde, bir iş yerinin veya ofisin büyüklüğü de işlevselliği ve kullanım amacı açısından önem taşır. Metrekarelik ifadesi, bu tür bilgilerin doğru ve açık bir şekilde iletilmesini sağlar ve alıcı veya kiracıların doğru bir karar vermesine yardımcı olur.


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti